Hur mycket EZ Street behöver jag?

En 22 kilos säck EZ Street räcker till knappt 1/2 kvm med 25 mm djup.


22 KG SÄCK HUR MYCKET EZ STREET BEHÖVER JAG (25 MM DJUP)
Knappt 1/2 kvm
1 kvm
1,3 kvm
2 kvm